Producenci
Promocje
Goczałkowice-Zdrój
Goczałkowice-Zdrój
1,00 zł 0,67 zł
szt.
Regulamin

1.   Sklep House of Postcards jest prowadzony przez firmę:

      HT Piotr Hołowaty

      ul. Kamieńskiego 2

      51-124 Wrocław

      NIP: 8981271925

      zarejestrowaną w CEIDG.

      Konto bankowe: 20 1140 2004 0000 3802 7722 4059

      dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2.   Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3.  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5.  Zamówienia są realizowane w dni robocze, nie dłużej niż 72 godziny od zaksięgowania wpłaty.

6. Zakupiony towar jest wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres. Dokument sprzedaży wysyłany jest za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w formularzu zamówienia. Na wyraźne życzenie Klienta, Sprzedający dołączy do zamówienia dokument sprzedaży w formie papierowej.

7. Sprzedający dopuszcza możliwość wysyłki listem zwykłym. Kupujący wybiera list zwykły na własną odpowiedzialność, sprzedający nie będzie uwzględniać reklamacji za zaginioną przesyłkę zwykłą.

8. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

9. W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Towar powinien być zwrócony na adres: HT Piotr Hołowaty ul. Kamieńskiego 2 51-124 Wrocław. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

10.  Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w następujących walutach: PLN, EUR, USD i są cenami brutto. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy. Koszt dostawy w kraju uzależnione jest od ilości zakupionego towaru, chyba że zamówienie przekroczy 150 zł, wtedy koszt dostawy pokrywa Sprzedający. Koszt dostawy za granicę zależy od kraju przeznaczenia oraz ilości zakupionego towaru. W tym przypadku koszt dostawy będzie podany indywidualnie dla każdego zamówienia.

11. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

12. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

13. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

14.  Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl